0922800990

暂无图片 mymycargo@hotmail.com

暂无图片 0922800990

暂无图片

暂无图片

暂无图片

暂无图片

ไทย
中文
ไทย

บริการรับนำเข้า物流转运

ตำแหน่ง: หน้าแรก > บริการรับนำเข้า物流转运


ขั้นตอนนำเข้าสินค้า ลูกค้าฝากนำเข้า.jpg


อัตราค่าส่งจากจีนมาไทย中国至泰国运费报价

————

物流报价.png

计费说明.jpg

เงื่อนไขของบริการ服务条款说明


1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ MY MY CARGO เท่านั้น

   此报价仅适用于物流客户,客户可以根据需求选择陆运或者海运运输服务。


2. นำเข้าสินค้าทางรถ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 วัน | นำเข้าสินค้าทางเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 12-15 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง***ระยะเวลาการนำเข้าสินค้าประเภท C ไม่แน่นอน ไม่สามารถกำหนดเวลาให้ตรงต่อเวลาได้

  正常情况下,自装柜日期起,陆运约4-6天,海运约12-15天。如遇到海关查柜或其他不可抗力的因素影响,时效可能有所延迟。***C类货物的时效需看具体装柜安排3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ วันหยุดยาว สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

   我司不对交货延误负责。由于不可抗力,自然灾害,天气,假期,检查站延误造成的时效延迟我们不能完全把控,但会及时跟进并尽快将产品交付给客户


4. สินค้าจัดส่งทางรถ กรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง

   需要发陆运的包裹请注明(EK),需要海运的包裹请在代码后面注明(SEA)。在没有指定运输渠道的情况下,我司将默认选择为客户提供陆运交付(EK)以方便和快速交付。


5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย 

   此价格不包括泰国境内的运费


   เมื่อสินค้าถึงไทย ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้

   当货物到达泰国仓客户可以选择使用以下服务


  • ลูกค้าสามารถมารับสินค้าเองได้ที่โกดัง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

  • 客户可以到我司曼谷仓库自提(不收取额外费用)


  • ให้บริษัทจัดส่งโดยตรงถึงบ้านลูกค้าภายในเขตกรุงเทพ(บางเขต) 

  • 客户可以选择我司公司直接派送(仅限曼谷市或周边部分地区),配送费另计


  • ใช้ขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ ในการจัดส่งต่อไปบ้านลูกค้า

  • 客户可以选择泰国邮局EMS或者私人快递公司转运到目的地


     ในกรณีให้จัดส่งต่อไปบ้านลูกค้าโดยใช้ขนส่งเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

       客户在使用私人快递公司转运的情况下,将有如下费用:


      ทุกครั้งที่เราออกไปส่งของให้ลูกค้า ตามขนส่งเอกชน ไปรษณีย์ เราจะคิดค่าออกไปส่งของ 50 บาท/ครั้ง (สินค้ามากน้อยคิดเท่ากันหมด) ส่วนค่าขนส่งเอกชน หรือไปรษณีย์นั้นลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายเองนะคะ

      每次我司根据客户选择的邮局或者私人快递公司寄出货物,将收取50泰铢/次的中转服务费(按每个配送单收取)。泰国段的私人快递运输费用或者邮费,客户按实际费用付款结算。


ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าน้อย หรือ มาก ขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่

MY MY CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้าในราคาที่จริงใจ มาตรฐานเดียวกัน


中国寄件泰国,无首重,无最低消费,无论您在泰国哪里,

MY MY CARGO 以真诚的价格相同的标准服务每一位客户!